RPGfamilie.net Archive

The old RPGfamilie.net Blog has been removed, a new blog by Bert Van de Poel can be found on blog.bhack.net

De oude RPGfamilie.net Blog is verwijderd, een nieuwe blog door Bert Van de Poel kan gevonden worden op blog.bhack.net